آیا «صیغه» تبدیل به معضلی بزرگ شده است؟!

حمید خالقی گفت: بسیاری از جوانان با خواندن صیغه محرمیت که نه شرعی و نه قانونی است با همدیگر ازدواج می کنند که مشکلات فراوانی را برای خود به وجود می آورند. وی جاری شدن صیغه را یکی از مشکلات اصلی جوانان مطرح کرد و افزود: خواندن صیغه محرمیت در استان کرمان تبدیل به یک فرهنگ شده و بسیار رواج پیدا کرده که این معضل بزرگی برای دادگستری استان کرمان می‌باشد. وی بیان داشت: متاسفانه این فرهنگ در استان کرمان به شدت رواج پیدا کرده است و بانوان از این طریق دچار ضرر و زیان های فراوانی شده اند.

/ 0 نظر / 22 بازدید