مجوز انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومان​ اوراق​ مشارکت

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته و هزینه‌های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌گردد تا از محل اعتبارات ردیفهای خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت گردد.

/ 0 نظر / 23 بازدید